Studenti

Studenti

Struktura studija

Poslijediplomski specijalistički studij iz kliničke psihologije traje dvije godine. Tijekom studija studenti su obavezni prikupiti 120 ECTS bodova. Bodovi se trebaju prikupiti ispunjavanjem zahtjeva obaveznih kolegija (30 ECTS bodova), izbornih kolegija (25 ECTS bodova) i kliničkih praktikuma (20 ECTS boda), praktičnim radom pod vodstvom mentora (20 ECTS bodova) te završnim ispitom praktičnih vještina (15 ECTS bodova). Preostalih izbornih 10 ECTS bodova studenti prikupljaju različitim znanstvenim i stručnim aktivnostima.

Uvjeti upisa u drugu godinu jesu: (1) položeni obavezni kolegiji s prve godine,  (2) ispunjene obaveze kliničkog rada pod mentorstvom što se dokazuje prvim i drugim potpisom mentora i (3) podmirene sve financijske obaveze.

Student može pristupiti završnom ispitu nakon što je ispunio sve studentske obaveze, položio sve ispite i podmirio sve financijske obaveze.

Raspored nastave

Raspored nastave prve godine Specijalističkog studija iz kliničke psihologije za generaciju 2020./2021 možete preuzeti ovdje 

Raspored nastave druge godine Specijalističkog studija iz kliničke psihologije za generaciju 2020./2021 možete preuzeti ovdje

Završni ispit praktičnih vještina

Ispit se individualno prijavljuje tajnici postdiplomskog studija kliničke psihologije. U okviru mjesec dana nakon prijave će se organizirati održavanje ispita. O točnom datumu održavanja ispita studenti će biti obaviješteni najmanje dva tjedna prije termina.

Ispit će se održati pred tročlanim povjerenstvom kojeg čine klinički psiholozi-praktičari.

Za ispit studenti trebaju pismeno pripremiti slučaj iz kliničke prakse. Studenti odabiru slučaj prema vlastitom nahođenju.

Za ispit treba pripremiti Rezultate testova, Nalaz i mišljenje psihologa o tom klijentu, te snimljene isječke (max 15 min) iz intervjua. Treba biti dva isječka: onaj dio intervjua s kojim je student zadovoljan, i onaj dio s kojim je najmanje zadovoljan.

Navedene materijale treba poslati povjerenstvu tjedan dana ranije i donijeti sve na ispit.

Prijava završnog ispita praktičnih vještina može se učiniti nakon obavljenih svih obaveza (položenih ispita iz svih upisanih kolegija). Prilikom prijave završnog ispita studenti su obavezni dostaviti kopiju indeksa u kojem moraju biti upisane sve izvršene obaveze.

Nakon položenog ispita praktičnih vještina stečeni su uvjeti za prijavu ocjene i obrane specijalističkog rada.

Predaja završnog specijalističkog rada

Dokumentacija za pokretanje postupka ocjene završnoga rada: 

 1. Molba kandidata za ocjenu rada (primjer u privitku)
 2. Suglasnost mentora/-ice za predaju rada (potpisana molba kandidata ili zaseban dokument)
 3. Završni specijalistički rad u tri primjerka (spiralni uvez) i 3 CD-a (rad snimljen u pdf formatu)
 4. Indeks poslijediplomskog studija

Tijek postupka:

 • Predmet zaprima Ured za poslijediplomske studije, urudžbira ga i upućuje Vijeću Studija koje priprema prijedlog sastava Stručnoga povjerenstva.
 • Fakultetsko vijeće donosi odluku o imenovanju Stručnoga povjerenstva za ocjenu rada.
 • Odluka i primjerak rada dostavlja se članovima povjerenstva i studentu na znanje.
 • Stručno povjerenstvo sačinjava izvještaj o ocjeni rada najkasnije u roku 3 mjeseca.
 • Izvještaj prihvaća Fakultetsko vijeće i o tome donosi odluku.
 • Ako je odluka pozitivna članovi povjerenstva u dogovoru sa studentom određuju termin obrane.
 • Obrana je javna.

 Sjednice Fakultetskog vijeća održavaju se jednom u mjesecu.

 Nakon provedbe postupka ocjene i nakon uspješne obrane rada kandidati su obvezni najkasnije u roku 30 dana predati u Urudžbeni ured FF-a (soba D-01):

– pet (5) primjeraka ukoričenog rada,

– dva (2) CD-a sa snimljenim radom u digitalnom obliku u „pdf“ formatu.

Na dan predaje ukoričenih primjeraka preuzima se potvrda o stečenom akademskom nazivu.

Prvi dan nastave – Generacija 18-20