Obavijesti

Obrana specijalističkog rada Helene Jerković (Tomljenović)

održat će se u srijedu 07. 07. 21. u 10,00 sati u dvorani A-229.

Naslov: Učinkovitost meditacije i usredotočene svjesnosti u ublažavanju simptoma psorijaze i pratećih psiholoških smetnji, mentorica: : Izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija

Povjerenstvo:

  1. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić
  2. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija
  3. akademkinja prof. dr. sc. Mirna Šitum, Stomatološki fakultet

Obrana će se održati putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/88988807347 

Obrana specijalističkog rada Ivane Granić Galić

održat će se u srijedu 16. 06. 21. u 13,00 sati u dvorani A-203.

Naslov: Neki prediktori kvalitete života djece i adolescenata s dijabetesom tip 1, mentorica: prof. dr. sc. Gordana Keresteš

Povjerenstvo:

  1. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija
  2. prof. dr. sc. Gordana Keresteš
  3. prof. dr. sc. Anita Vulić Prtorić (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru)

Obrana će se održati putem Zoom aplikacije: https://us02web.zoom.us/j/85636446190

Poziv za upis kolegija

Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu od akademske godine 2009./2010. organizira Specijalistički studij iz kliničke psihologije. Dio programa specijalističkog studija otvoren je i za psihologe koji nisu formalno upisali studij, a ovlašteni su psiholozi prema Zakonu o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19). U skladu s načelima cjeloživotnog obrazovanja kandidati koji su završili diplomski studij psihologije, mogu ovisno o svojim interesima i potrebama, upisati i slušati sadržaje iz brojnih kolegija koji su predviđeni nastavnim planom i programom. Njihove obaveze na tom kolegiju bit će jednake obavezama studenata specijalističkog studija. Po ispunjavanju obaveza izdat će im se potvrda o završenom kolegiju i prikupljenim ECTS bodovima. Ako se pojedinac u budućnosti odluči upisati  specijalistički studij, tada će mu se ovi bodovi priznati (bodovi vrijede 5 godina).  Cjelokupni program možete pročitati na web stranicama Specijalističkog studija iz kliničke psihologije.  Osim toga, kolegiji se prijavljuju za bodovanje Hrvatskoj psihološkoj komori kao edukacije, čime kandidati ostvaruju određeni broj bodova, a prema procjeni Komore. 

Cijena kolegija iznosi 500,00kuna po ECTS.

U nastavku donosimo popis kolegija s pripadajućim ECTS, a raspored predavanja nalazi se na poveznici.

 

Kolegij/Nastavnik

ECTS

Klinička procjena odraslih

prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić

7

Temelji dobre kliničke psihološke prakse

doc. dr. sc. Anita Lauri Korajlija

3

Klinička psihijatrija i biološke metode liječenja

prof. dr. sc. Dražen Begić

2

Socijalna kognicija i mentalno zdravlje

prof. dr. sc. Željka Kamenov

3

Zdravstvena psihologija odraslih

dr. sc. Latinka Basara, univ. spec. klin  

2

Etička pitanja u kliničkoj praksi

prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški

2

Neuropsihologijska procjena

Izv. prof dr. sc. Slavka Galić

3

 

Ako ste zainteresirani za upisivanje određenog kolegija molimo Vas da popunite obrazac. Kolegije je potrebno prijaviti najkasnije 2 dana prije početka nastave, a potvrdu o uplati dostaviti najkasnije do početka nastave (kopiju uplatnice možete dostaviti mailom: specklin@ffzg.hr ili poštom na adresu Odsjeka za psihologiju, Specijalistički studij iz kliničke psihologije). 

Uplate može izvršiti u pošti, banci ili FINI, općom uplatnicom, na IBAN žiro računa Fakulteta broj: HR1823600001101311177, poziv na broj (31-120-3038). 

Sve obavijesti vezane za kolegij na koji se prijavite primit ćete mailom. 

Priznavanje statusa kliničkih psihologa kao zdravstvenih djelatnika

S veseljem vas obavještavamo da su, novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, čl. 155, klinički psiholozi priznati kao zdravstveni djelatnici.
Prema Pravilniku o priznavanju statusa kliničkog psihologa, psiholog mora ispunjavati sljedeće kriterije za priznavanje statusa kliničkog
psihologa:
– važeća osnovna dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti,
– radno iskustvo na poslovima iz područja kliničke psihologije,
– dodatna izobrazba iz područja kliničke psihologije. 
Podsjećamo da je Poslijediplomski specijalistički studij kliničke psihologije jedini način izobrazbe kojim direktno, bez dodatnih uvjeta, ostvarujete status kliničkog psihologa.