Nastavnici

Odsjek za psihologiju, FFZG

tel: 4092-197

mail: dean.ajdukovic@ffzg.hr 

Odsjek za psihologiju, FFZG

tel: 4092 198

mail: lidija.arambasic@ffzg.hr 

Odsjek za psihologiju, FFZG

tel: 4092 192

mail: vesna.busko@ffzg.hr 

Odsjek za psihologiju, FFZG

tel: 4092 194

mail: denis.bratko@ffzg.hr 

Odsjek za psihologiju, FFZG

tel: 4092 197

mail: dinka.corkalo@ffzg.hr 

Odsjek za psihologiju, Fakultet hrvatskih studija

tel: 245 7611

mail: jdespot@hrstud.hr

Opća županijska bolnica Požega

tel: 

mail: slavka.galic@gmail.com

Odsjek za psihologiju, FFZG

tel: 4092 193

mail: ivana.hromatko@ffzg.hr 

Odsjek za psihologiju, FFZG

tel: 4092 089

mail: njbegic@ffzg.hr 

Odsjek za psihologiju, FFZG

tel: 4092 378

mail: tjurin@ffzg.hr 

Odsjek za psihologiju, FFZG

tel: 4092 189

mail: zkamenov@ffzg.hr 

Odsjek za psihologiju, FFZG

tel: 4092 089

mail: alauri@ffzg.hr 

Odsjek za psihologiju, FFZG

tel: 4092 199

mail: darja.maslic@ffzg.hr

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

tel: 

mail: bruna.profaca30@poliklinika-djeca.hr 

Odsjek za psihologiju, FFZG

tel: 4092 193

mail: mtadinac@ffzg.hr 

Odsjek za psihologiju, FFZG

tel: 4092 199

mail: mtonkovic@ffzg.hr 

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Osijeku

tel: 

mail: gorka.vuletic@gmail.com 

Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru

tel: 023/200 556

mail: avulicp@gmail.com