Prijava i upisi

Sveučilišni specijalistički  studij  kliničke psihologije  organizira  se  u  trajanju  od  4 semestra  za  osobe  koje  su  završile  odgovarajući  sveučilišni  diplomski  studij  iz  područja društvenih  znanosti  (studij  psihologije).  Tijekom  sveučilišnog specijalističkog  studija pristupnici stječu 120 ECTS bodova.

Uz poštivanje svih formalnih uvjeta, prednost pri upisu imat će pristupnici koji imaju više godina radnog staža u području kliničke psihologije.

Odabir kandidata temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za studij. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Povjerenstvo može zatražiti dodatne dokaze o stručnome radu.

Broj mjesta: 25

Školarina studija po semestru: 1.600,00 EUR

Školarina studija ne uključuje tiskanje diplome i promociju.

Uvjeti i kriteriji upisa

 • diplomirani psiholozi/profesori psihologije koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do 2005./2006. godine, te psiholozi koji su završili sveučilišni diplomski studij psihologije (magistri struke)
 • najmanje godinu dana staža u neposrednom radu s ljudima
 • mogućnost provođenja samostalnog rada u području psihološke djelatnosti prema propisima zemlje u kojoj kandidat radi (kandidati iz Hrvatske trebaju zadovoljiti uvjete propisane Zakonom o psihološkoj djelatnosti)

Potrebna dokumentacija

 • pisana prijava na natječaj za upis na studij,
 • ovjerena preslika diplome
 • životopis s opisom stručne aktivnosti s posebnim osvrtom na dosadašnja iskustva neposrednog rada s ljudima te dosadašnje stručne izobrazbe
 • dvije obrazložene preporuke: jednu od sveučilišnog nastavnika psihologije i drugu od psihologa s radnim iskustvom u području kliničke psihologije
 • motivacijski esej (obrazloženje interesa za upis i pohađanje specijalističkog studija)
 • dokaz o mogućnosti primjene kliničkog pristupa u svakodnevnom radu. Pristupnici koji su u radnom odnosu trebaju priložiti potvrdu o zaposlenosti na poslovima psihologa koji uključuju neposredan rad s ljudima. Pristupnici koji su nezaposleni trebaju priložiti obrazloženje o tome kako će provoditi klinički rad tijekom studija (potkrijepljeno pismenim izjavama čelnika ustanova, institucija ili drugih pravnih osoba kod kojih će student provoditi praktični rad)
 • potvrda/izjava o mogućnosti provođenja samostalnog rada u području psihološke djelatnosti – dopusnica.
 • preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strance
 • izjava o financiranju

Upisi

Upisi u svaki pojedini semestar obavljaju se u Uredu za poslijediplomske studije, soba A-002/003.

Školarina studija iznosi 1.600,00 EUR za jedan semestar i uplaćuje se u cijelosti.

Uplatu možete obaviti u pošti, banci ili FINI općom uplatnicom te internet bankarstvom, IBAN: HR1823600001101311177, poziv na broj: 31-120-3038.

Na upis donijeti:

 1. 2 fotografije veličine 4 x 6 cm
 2. Uplatnicu o plaćenoj školarinu
 3. Podatak o OIB-u

Napomena:

 • Osobe kojima školarinu plaća pravna osoba na upis donose narudžbenicu izdanu od institucije koja preuzima obvezu plaćanja.
 • Osobe koje školarinu plaćaju vlastitim sredstvima na upis donos