O studiju

Osnovne informacije

 • Naziv studija

  Poslijediplomski specijalistički studij kliničke psihologije

 • Nositelj studija

  Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

 • Uvjeti upisa

  Na poslijediplomski specijalistički studij kliničke psihologije mogu se upisati osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete: - diplomirani psiholozi/profesori psihologije koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do 2005./06. godine, te psiholozi koji su završili diplomski studij psihologije (magistri struke) - najmanje godinu dana staža u neposrednom radu s ljudima - mogućnost provođenja samostalnog rada u području psihološke djelatnosti prema propisima zemlje u kojoj kandidat radi (kandidati

 • Trajanje

  4 semestra

 • ECTS

  120

 • Školarina

  12.000,00 kuna po semestru

 • Naziv koji se stječe

  Sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica kliničke psihologije. Kratica: univ. spec. klin. psih.

 • Voditeljica

  Prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić

 • Tajnica

  Vinka Vukmanović

Kompetencije

Studij osposobljava psihologe za obavljanje najsloženijih poslova iz područja kliničke psihologije bez
obzira u kojem sustavu se taj rad odvija (zdravstvo, socijalna skrb, vojska, privatna praksa,
obrazovanje, itd.).
Nakon završenog studija, kandidati će moći samostalno provoditi zahtjevne diferencijalnodijagnostičke, te savjetodavne postupke. Usvojena visoko specijalizirana znanja iz područja kliničke
psihologije, te specijalistička znanja iz dodirnih područja, posebno psihijatrije, neurologije i
neuroznanosti omogućit će studentima da nakon završenog studija uspješno obavljaju posao kliničkog
psihologa.
Studij uključuje razvijanje vještina psihodijagnostičkog i savjetodavnog rada s različitim
populacijama: djecom, odraslima, oboljelima od različitih psihičkih i tjelesnih bolesti. Po završetku
studija studenti će biti osposobljeni za provođenje najzahtjevnijih psiholoških ekspertiza u kliničkoj
praksi i za donošenje odluka koje se na njima osnivaju.
S obzirom na veliku izbornost kolegija, studenti će, prema svojim interesima, biti osposobljeni i za
pojedina uža područja kliničkog rada (zdravstvenu psihologiju, neuropsihologiju, dječju kliničku
psihologiju).

Kontakt

Prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić

Voditeljica studija

E-mail: njbegic@ffzg.hr

Vinka Vukmanović

Tajnica

E-mail: specklin@ffzg.hr

Vijeće PDS psihologije

Raspored sjednica Vijeća Poslijediplomskih studija možete preuzeti na poveznici